Thứ 4, 17/7/2019 Tin tức & Sự kiện  > Tin hoạt động y tế