Thứ 4, 19/6/2019 Tin tức & Sự kiện  > Tin hoạt động y tế