Chủ nhật, 21/7/2024 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

Công văn số 269/CYT-KHTC ngày 18/5/2018 của Cục Y tế GTVT v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với hạng mục sửa chữa nâng cấp tài sản có tổng mức đầu tư từ 500 triệu trở lên

18/05/2018 16:0 GMT+7

 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

CV 269.PDF

Các tin khác