Thứ 5, 23/5/2024 Tin tức & Sự kiện  >  Văn bản pháp luật về y tế  > Tài chính

Sao y bản chính Quyết định số 2943/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2011 của Bộ GTVT về việc ủy quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

07/03/2012 15:32 GMT+7

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Sao y bản chính số 152/SY-CYT . PDF

Các tin khác