Thứ 5, 23/5/2024 Tin tức & Sự kiện  > Tin hoạt động y tế

Giấy mời Đại hội đại biểu Hội điều dưỡng GTVT Việt Nam lần thứ IV (nhiệm kỳ 2012-2017) (Gửi: Các Chi hội Điều dưỡng GTVT Việt Nam)

26/09/2012 1:55 GMT+7

Gửi: Các Chi hội Điều dưỡng GTVT Việt Nam

Ngày 05/10/2012, Đại hội đại biểu Hội điều dưỡng GTVT Việt Nam lần thứ IV (nhiệm kỳ 2012-2017) tổ chức tại Trung tâm Điều dưỡng-PHCN Sầm Sơn, Thanh Hóa (73 Nguyễn Du, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa)

Giấy mời số 04/GM-HDD. PDF