Thứ 3, 25/9/2018 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

Công vắn số 794/CYT-NVYD&TTBYT ngày 28/9/2017 của Cục Y tế v/v đình chỉ thuốc lưu hành không đạt tiêu chuẩn chất lượng

28/09/2017 14:34 GMT+7

 Kính gửi: Các bệnh viện, phòng khám đa khoa, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT. CTCP bệnh viện GTVT

Công vắn  số 794/CYT-NVYD&TTBYT

Các tin khác