Thứ 2, 30/11/2020 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

Công văn số 41/CYT-NVYD&TTBYT ngày 17/1/2018 của Cục Y tế v/v Ban hành danh mục thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam đợt 159 bổ sung

17/01/2018 10:42 GMT+7

 Kính gửi: Các bệnh viện, phòng khám,các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT, CTCP bệnh viện GTVT

Công văn số 41/CYT-NVYD&TTBYT

Các tin khác