Thứ 7, 22/6/2024 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

Công văn số 131/CYT-NVYD ngày 12/3/2018 của Cục Y tế v/v tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện

12/03/2018 18:44 GMT+7

 Kính gửi: Các bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT

Công văn số 131/CYT-NVYD

Các tin khác