Chủ nhật, 21/7/2024 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

Công văn số 412/CYT-YTDP ngày 12/6/2018 của Cục Y tế v.v triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018

12/06/2018 17:15 GMT+7

 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Công văn số 412/CYT-YTDP

Các tin khác