Thứ 5, 23/5/2024 Tin tức & Sự kiện  >  Văn bản pháp luật về y tế  > Tài chính

Thông tư số 162/TT-BTC ngày 6/11/2014 của Bộ Tài Chính về việc Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước

07/09/2016 19:15 GMT+7

 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Thông tư số 162/TT-BTC 

Các tin khác