Thứ 5, 23/5/2024 Tin tức & Sự kiện  > Tin hoạt động y tế

Đại hội Công đoàn Cục Y tế GTVT nhiệm kỳ 2013 - 2018

28/03/2013 15:39 GMT+7

Ngày 29/01/2013, tại Thủ đô Hà Nội, Công đoàn Cục Y tế GTVT đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2013 - 2018

 Tham dự Đại hội có 95 đại biểu chính thức. Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Phạm Chí Dân -Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam; đồng chí Vũ Văn Triển -Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Y tế Giao thông vận tải; các đồng chí Phó Cục trưởng Cục Y tế Giao thông vận tải; các đồng chí đại diện các Ban Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam và 06 Công đoàn bạn trong ngành Giao thông vận tải trên địa bàn Hà Nội tới dự.

Đại hội được nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Chí Dân – Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam và đồng chí Vũ Văn Triển -Bí thư Đảng ủy, Cục Trưởng Cục Y tế GTVT.

Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá toàn diện, khách quan tình hình phong trào CNVCLĐ và kết quả hoạt động Công đoàn Cục Y tế trong nhiệm kỳ 2008-2013, phân tích những tồn tại, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm từ quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Cục nhiệm kỳ 2008- 2013 và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn Cục Y tế GTVT nhiệm kỳ 2013-2018. Các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đưa ra các biện pháp để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động; phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, ổn định đời sống, việc làm cho CBCNVCLĐ; Phối hợp cùng với Cơ quan quản lý nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phòng bệnh; phát triển công tác nghiên cứu khoa học…

Đại hội đã thống nhất mục tiêu chung của công tác Công đoàn Cục Y tế Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2013 -2018 là: “Xây dựng tổ chức Công đoàn Y tế Giao thông vận tải trưởng thành về mọi mặt; thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ được giao; xứng đáng là người đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CBCNVCLĐ”. Đại hội cũng thống nhất thực hiện 9 chỉ tiêu cơ bản và 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2013 -2018.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Cục Y tế GTVT nhiệm kỳ 2013-2018, gồm 19 đồng chí và bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội IX Công đoàn GTVT Việt Nam gồm 05 đồng chí. Tại phiên họp Ban chấp hành lần thứ nhất, Ban chấp hành đã bầu được Ban thường vụ gồm 05 đồng chí; Uỷ ban kiểm tra Công đoàn Cục gồm 05 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Dung tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Cục; đồng chí Lê Tuyên Hồng Dương (Phó Chủ tịch); đồng chí Trịnh Công Vinh (Phó Chủ tịch).

Tại Đại hội, Công đoàn Cục Y tế Giao thông vận tải được Công đoàn GTVT Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc nhiệm kỳ 2008-2013, Công đoàn Bệnh viện GTVT Vinh được tặng cờ Thi đua xuất sắc năm 2012 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và Công đoàn Bệnh viện GTVT Trung ương được tặng cờ Thi đua xuất sắc năm 2012 của Công đoàn GTVT Việt Nam.

Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn Cục Y tế GTVT nhiệm kỳ 2013 -2018:

1. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tịch;

2. Đồng chí Lê Tuyên Hồng Dương – Phó Chủ tịch;

3. Đồng chí Trịnh Công Vinh – Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT;

4. Đồng chí Trần Thị Điệp - Uỷ viên Ban Thường vụ;

5. Đồng chí Nguyễn Long Giang - Uỷ viên Ban Thường vụ;

6. Đồng chí Phạm Đức Thụ - Uỷ viên Ban chấp hành;

7. Đồng chí Nguyễn Thanh Hiếu - Uỷ viên Ban chấp hành;

8. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hòe - Uỷ viên Ban chấp hành;

9. Đồng chí Nguyễn Thị Mến - Uỷ viên Ban chấp hành;

10. Đồng chí Nguyễn Thị Nga - Uỷ viên Ban chấp hành;

11. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Uỷ viên Ban chấp hành;

12. Đồng chí Bùi Hữu Hoàng - Uỷ viên Ban chấp hành;

13. Đồng chí Trần Thị Ngọc Dung - Uỷ viên Ban chấp hành;

14. Đồng chí Trần Bá Phượng - Uỷ viên Ban chấp hành;

15. Đồng chí Nguyễn Thành Quý - Uỷ viên Ban chấp hành;

16. Đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh - Uỷ viên Ban chấp hành;

17. Đồng chí Trần Văn Quản - Uỷ viên Ban chấp hành;

18. Đồng chí Nguyễn Hoàng Chung - Uỷ viên Ban chấp hành;

19. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Thu - Uỷ viên Ban chấp hành.

Một số hình ảnh Đại hội

Ban Chấp hành Công đoàn Cục Y tế GTVT nhiệm kỳ 2013 - 2018


 

                                                                                                        BBT.