Thứ 3, 25/9/2018 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

Công văn số 795/CYT-NVYD&TTBYT ngày 29/9/2017 của Cục Y tế v/v rút số đăng ký lưu hành đình chỉ và thu hồi các thuốc chứa hoạt chất phối hợp Trypsin và Bromelain. Thuốc chứa hoạt chất phối hợp Domperidon và chất ức chế bơm proton đang lưu hành tại Việt Nam

29/09/2017 14:37 GMT+7

 Kính gửi: Các bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT, CTCP bệnh viện GTVT

Công văn số 795/CYT-NVYD&TTBYT

Các tin khác