Thứ 7, 15/12/2018 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

Công văn số 120/CĐCYT ngày 20/12/2017 của Cục Y tế v/v Điều chỉnh giảm chi phí hoạt động 10% để nộp xây dựng thiết chế công đoàn

21/12/2017 9:59 GMT+7

 Kính gửi: Các công đoàn cơ sở trực thuộc

Công văn số 120/CĐCYT

Các tin khác