Thứ 2, 30/11/2020 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

Sao y quyết định số 116/QĐ-BGTVT ngày 15/1/2018 của Bộ GTVt v/v tiếp nhận công chức biệt phái làm việc có thời hạn trong văn phòng bộ

17/01/2018 10:44 GMT+7

 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Sao y quyết định số 116/QĐ-BGTVT

Các tin khác