Thứ 3, 25/9/2018 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

Công văn số 805/CYT-YTDP ngày 4/10/2017 của Cục Y tế v/v Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ môi trường 9 tháng đầu năm 2017

06/10/2017 14:39 GMT+7

 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT

Công văn số 805/CYT-YTDP

Các tin khác