Thứ 3, 25/9/2018 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

[Hỏa tốc] Công điện số 811/CĐ-CYT ngày 9/10/2017 của Cục Y tế v/v Công điện về ứng phó áp thấp nhiệt đới trên biển đông

09/10/2017 10:37 GMT+7

 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT

 Công điện số 811/CĐ-CYT

Các tin khác