Thứ 3, 25/9/2018 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

Sao y Quyết định số 1533/QĐ-BHXH ngày 28/9/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam v/v Quyết định ban hành Quy định về quản lý, khai thác thông tin trên hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế

10/10/2017 10:39 GMT+7

 Kính gửi: Các bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT

Sao y Quyết định số 1533/QĐ-BHXH 

Các tin khác